Masurbjörk-Skåp/ Birch Cabinet

Supskåp sålt/ sold to/ till Malmö, Sweden